HUISREGLEMENT DANSSCHOOL D-MOTION 2017-2018


Om het dansplezier van iedereen te garanderen zijn we genoodzaakt enkele afspraken te maken en verwachten wij dat iedereen deze zal naleven.

 • Zich als lid inschrijven betekent dat het huisreglement gekend en aanvaard is.

 • De leerlingen komen op tijd naar de dansles. De opwarming zorgt voor een goede start van de dansles en voorkomt blessures en is daarom onmisbaar.

 • Het is niet toegestaan dat ouders blijven kijken tijdens de lessen.

 • Tijdens de dansles is het de bedoeling dat je aangepaste kledij draagt. Ook schoeisel is zeer belangrijk.

 • Zet een naam in je danskledij. Zo kan je vergeten spullen snel terugvinden.

 • De hoodie van de dansschool wordt gedragen tijdens externe optredens. Deze kan enkel besteld worden tijdens de inschrijvingsweekends en niet op een later moment.

 • Tijdens de les brengt de leerling best een flesje water mee (geen frisdrank).

 • Het is niet toegestaan om te filmen tijdens de les (zonder toestemming van de lesgever). Plaatsen van beeldmateriaal op het internet (youtube en Facebook) kan pas na overleg met de docent.

 • Dansers die slechts 1 uur komen dansen kiezen een les uit het basispakket.

 • Je kan enkel een uitbreidingsles volgen wanneer je de aangegeven extra lessen ook volgt.

 • Leden kunnen tijdens de les of andere festiviteiten gefotografeerd worden. Die foto’s kunnen gebruikt worden op de website of voor publicitaire doeleinden. Alle leden worden verondersteld daarmee stilzwijgend toe te stemmen, tenzij ze ons uitdrukkelijk meedelen dat ze dit niet wensen.

 • Bij ziekte of afwezigheid van een docent zal er voor vervanging gezorgd worden. Als dit niet mogelijk is, dan wordt de les verplaatst naar een later moment. Deze les kan vallen tijdens een vakantieperiode. Kan je er dan niet zijn, is terugbetaling niet mogelijk. U wordt hiervan op de hoogte gebracht via FB (pagina www.facebook.com/dansschooldmotion) en mail. Dansstudio D-Motion behoudt het recht om bij overmacht een les te laten wegvallen zonder inhaalles en terugbetaling.

 • In de Passant kunnen de lessen soms niet doorgaan wegens een andere activiteit. Deze les wordt verplaatst naar een andere zaal in de buurt. U wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Controleer steeds de pagina voor u uw kind afzet.

 • Lesgeld wordt niet terugbetaald. Bij langdurige ziekte of revalidatie kan het geld enkel worden teruggevorderd in de vorm van een tegoedbon mits een geldig doktersattest.

 • Lesgeld dient ten laatste 1 oktober 2017 betaald te worden. Zo niet wordt de leerling niet meer toegelaten in de lessen. Bij aanvang van iedere les worden aanwezigheden opgenomen.

 • Indien er te weinig inschrijvingen zijn voor een les, hebben we het recht deze les af te lassen. Uiteraard worden deze lessen dan terugbetaald.

 • Het lesschema kan tijdens examenperiodes aangepast worden.

 • Je bent nooit verplicht om deel te nemen aan de dansoptredens. We vragen wel dat je respect hebt voor de omvang van zo een organisatie en tijdig je deelname bevestigt. (optreden 1 voor de Herfstvakantie/ optreden 2 en 3 voor de Kerstvakantie)

 • Plaatsen voor dansoptredens worden gegeven door de docenten zelf. Ouders hebben hier geen inspraak. Het is niet zo dat een danser die op de achterste rij staat een minder goede danser is. Gelieve docenten hierin vrij te laten.

 • Kinderen tot 12 jaar worden begeleid tot aan hun lokaal. Zet je kind niet af aan de ingang van het gebouw. (Het kan altijd zijn dat de leerkracht nog niet aanwezig is, waardoor er geen toezicht is over je kind)

 • We gaan op een respectvolle manier om met elkaar. Zijn er klachten kan je die melden via info@d-motion.be. Beslissingen worden met het team genomen. Het kan zijn dat je niet akkoord bent met een beslissing, maar we blijven wel op een correcte manier met elkaar omgaan. We staan steeds open voor een gesprek! (maak best een afspraak indien gewenst en stoor de lessen niet)

 • Communiceren gebeurt via mail. Hiervoor gebruiken we het programma mailchimp. Helaas komen deze mails soms in spam terecht. U kan zelf aangeven dat onze mails geen spam zijn en zo het probleem oplossen. Kijk steeds op onze pagina op FB. Daar worden ook alle mails gepost. Ook de website is een handig medium. Alle belangrijke info vindt u daar terug.

 • U kan ons best contacteren via mail. (Dus niet per sms, telefoon, messenger, whatsapp,..) Helaas zijn er tegenwoordig heel wat kanalen en zo zouden we jouw boodschap over het hoofd kunnen zien.

© 2016 by B-art webdesign

 • Facebook Social Icon